Ultrazvučni mjerači protoka

20+ godina iskustva u proizvodnji

Doplerov princip rada

Doplerov princip rada

TheDF6100Serija merača protoka radi tako što emituje ultrazvučni zvuk sa svog predajnog pretvarača, zvuk će se reflektovati pomoću korisnih zvučnih reflektora suspendovanih u tečnosti i snimljenih od strane prijemnog pretvarača.Ako se zvučni reflektori kreću unutar puta prijenosa zvuka, zvučni valovi će se reflektirati na frekvenciji koja je pomaknuta (Doplerova frekvencija) od frekvencije koja se prenosi.Pomak u frekvenciji će biti direktno povezan sa brzinom pokretne čestice ili mjehurića.Ovaj pomak frekvencije instrument tumači i pretvara u različite mjerne jedinice koje definira korisnik.

Moraju postojati neke čestice koje su dovoljno velike da izazovu uzdužni odraz - čestice veće od 100 mikrona.

Prilikom ugradnje pretvarača, mjesto ugradnje mora imati dovoljnu dužinu ravne cijevi uzvodno i nizvodno.Obično, uzvodno treba 10D, a nizvodno 5D ravnu dužinu cijevi, gdje je D promjer cijevi.

DF6100-EC working principle

Pošaljite nam svoju poruku: