Ultrazvučni mjerači protoka

20+ godina iskustva u proizvodnji

Doplerov princip rada

Doplerov princip rada

TheDF6100Serija merača protoka radi tako što emituje ultrazvučni zvuk sa svog predajnika, zvuk će se reflektovati pomoću korisnih zvučnih reflektora suspendovanih unutar tečnosti i snimljenih od strane prijemnog pretvarača.Ako se zvučni reflektori kreću unutar puta prijenosa zvuka, zvučni valovi će se reflektirati na frekvenciji koja je pomaknuta (Doplerova frekvencija) od frekvencije koja se prenosi.Promena frekvencije će biti direktno povezana sa brzinom pokretne čestice ili mehurića.Ovaj pomak frekvencije instrument tumači i pretvara u različite mjerne jedinice koje definira korisnik.

Moraju postojati neke čestice koje su dovoljno velike da izazovu uzdužnu refleksiju - čestice veće od 100 mikrona.

Prilikom ugradnje pretvarača, mjesto ugradnje mora imati dovoljnu dužinu ravne cijevi uzvodno i nizvodno.Obično, uzvodno treba 10D, a nizvodno 5D ravnu dužinu cijevi, gdje je D promjer cijevi.

DF6100-EC princip rada

Pošaljite nam svoju poruku: